VŠEOBECNÉ   INFORMACE O TÁBOŘE

Tábor je velké bezpečnostní riziko a proto jsou návštěvy rodičů na našem táboře přísně zakázány .

Navíc, jak vysvětlit jinému dítěti, že za jedním rodiče přijeli a za druhým ne. Dodržujte prosím toto pravidlo. Za Vaše děti  přebíráme v průběhu tábora plnou zodpovědnost.Tak nás to nechejte dělat zodpovědně a bezpečně.

Ze zkušeností minulých let bude opět  schůzka pro rodiče dětí, které s námi pojedou na tábor.Všichni rodiče budou včas o konání schůzky informováni SMS na jejich uvedené  telefonní číslo.

Jako v minulých letech tak i letos budou v průběhu tábora zřízeny volací hodiny, kdy je možné se informovat  na dítě přímo u jeho oddílového vedoucího, zdravotníka nebo hlavního vedoucího tábora.Volací hodiny jsou určeny zejména pro děti, které jedou na tábor poprvé. Vzhledem k náročnosti programu není možné, aby vedoucí byli soustavně na telefonech. Nemůžeme Vám proto zaručit, že se dovoláte mimo tyto hodiny. Volejte  v době od 19.30  -  do 20.30 hod . To mají děti své osobní (kontrolovatelné) volno Usmívající se

Pokud v průběhu tábora máte nějaké pochybnosti ( např. z dopisů nebo telefonátů ) neváhejte se nám ozvat. Telefonní číslo na hlavního vedoucího je uvedené na závazné přihlášce a další 4 telefonní čísla budou poskytnuta při odjezdu na tábor.

Strava  -  složení jídelníčku kontroluje oblastní hygienik při kontrole na táboře.Vašemu dítěti se dostane 5xdenně strava ( snídaně, svačina, oběd – polévka, hlavní jídlo, svačina, večeře a v případě velkého hladu i druhá večeře)a pitný režim 24 hodin denně k dispozici, ale i na ovoce, zeleninu a nějaký pamlsek nezapomínáme Usmívající se

Vedení tábora se podílí na přípravě, realizaci, organizaci a nese zodpovědnost za průběh celého tábora v čele s hlavním vedoucím.Naši oddíláci jsou zodpovědni za dodržování oddílového programu.Zodpovídají za bezpečnost a zdraví dětí v oddíle.Zdravotník  tábora má na starosti zdraví, ošetřování dětí, dohled nad podáváním léků, bezpečnost programu, složení jídelníčku a mnoho dalšího, co má přímý vliv na zdraví, kondici a duševní stav dítěte.Náplní všech  táborových dospěláků  přes všechnu zodpovědnost a starosti s dětmi je dělat ze sebe kašpary,dělat srandu, vymýšlet ptákoviny a to vše pro děti, aby průměr dětského úsměvu byl skoro po celý den Usmívající se

Sestavuji aktuální kalendář ...