TZ vznikla roku 1924 kdy ji založil otec Václava Havla a jezdili jsem děti dělnické třídy z Prahy.


Od roku 1978 patří základna dobrovolným hasičům města Česká Třebová. Několik let ji měli pronajatou skauti(junáci) města Brandýs nad Orlicí. V roce 1994 , kdy jsme ještě nebyli občanské sdružení jsme poprvé navštívili tuto základnu a zcela nás to zde uchvátilo.


V roce 2000 jsme založili občanské sdružení a sami si základnu od hasičů pronajali a zůstali věrní až do současnosti.

 

Zřícenina hradu v Brandýse nad Orlicí

Počátkem 14. stol. jej obýval loupeživý rytíř Oldřich. Poté se v držení hradu a panství vystřídala řada panských rodů: páni z Boskovic, krátce Štenberkové, Kostkové z Postupic.

 

Za nich se Brandýs stal ve 2. pol. 15. stol. významným střediskem Jednoty bratrské. Její zakladatel bratr Řehoř zde zemřel v roce 1474 Bratří zde měli proslulou školu v tzv. bratrském domě, výstavné budově v místech dnešního zámku.

 

Roku 1503 se stal Brandýs městem s právem mít svůj znak.

 

Hrad byl již opuštěn, za Pernštejnů byl r. 1507 dokonce pobořen. To byl již nedlouho předtím postaven jakýsi zámek, v místech, kde dnes stojí dům čp. 20. J. A. Komenský v letech 1622 až 1625 tady napsal několik spisů, zejména slavný Labyrint světa a Ráj srdce. V Knize svatebních smluv je záznam o jeho sňatku s Dorotou Cyrillovou. Jejich potomci žijí dodnes. V místech, kde snad stál domek Komenského, je od roku 1865 jeho pomník. Na radnici byla roku 1957 otevřena Pamětní síň Jana Ámose Komenského.

V roce 1898 zahájil provoz Vodoléčebný, dnes Rehabilitační ústav

V současnosti Brandýs neztratil nic ze své malebnosti. Stále zde najdete krásné okolí, příležitost k vycházkám i sportování. 


Nahoru dolů při březích Orlice

Brandýs nad Orlicí, žel. stanice - Brandýs nad Orlicí, zřícenina hradu 1 km - Perná 2,5 km - Zátvor 3,5 km - Rviště 5 km - Hůrka, pomník letců 7 km - Dobra Voda 8 km - Klopoty, restaurace 9 km - Říčky 10 km - Ústí nad Orlicí, nám. 18 km (nebo žel. stanice 18,5 km)

Kopcovitá, ale turisticky vděčná a přitažlivá trasa nabízí cestu přes několik vrcholků, i do rázovitých vesnic orlického podhůří. Chybět nebudou ani výhledy a místa se zajímavou historií, možnosti odpočinku a občerstvení. Četné výškové rozdíly i trasu je možné zkrátit a do cílového místa dojet autobusem.

 Cestou Jana Amose Komenského

Choceň, nám. - Peliny 1 km - Hrádníky 3 km - Brandýs nad Orlicí 6 km - Klopoty, Komenského pomník 6,5 km - Perná 8,5 km - Bezpráví, odbočka k žel. zast. 11,5 km - Klopoty, restaurace 13 km - Říčky 14 km - Podhoří, sedlo 15 km - Ústí nad Orlicí, žel. stanice 18 km

Romantické, nepříliš náročné putování údolím Tiché Orlice, v závěrečné třetině se stoupáním do Říček a pod vrchol kopce Podhoří. Půjdeme většinou po kvalitních, dobře schůdných cestách, krátké úseky i po silnici. V parném létě se můžeme i vykoupat - buď v řece, nebo na Brandýském koupališti.

Sestavuji aktuální kalendář ...